Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Mục tiêu

Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề (được gọi là hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội) là hệ thống phần mềm giúp số hóa công tác điều hành các nhiệm vụ trọng tâm và kinh tế xã hội, thông qua các tính năng và tiện ích của phần mềm để kết nối các sở, ban, ngành và các địa phương...

Xem thêm

Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu Đơn vị của bạn

Gói HTKc1

199.000.000

Khởi tạo hệ thống phân quyền
Mua Ngay

Gói HTKC2

99.000.000

Áp dụng cho các cơ quan Sở Ban Ngành

Không giới hạn user các đơn vị trực tiếp tham gia báo cáo

 • Sở Công Thương
 • Sở Tài chính
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Nội vụ
 • Sở Y tế
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Sở Xây dựng
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Công an tỉnh
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Mua Ngay

Gói HTKC3

29.000.000

Áp dụng cho đơn vị chủ quản

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện VP UBND huyện Chi cục thống kê huyện

Mua Ngay

Gói HTKC4

15.000.000

Áp dụng cho các đơn vị tham gia hệ thống thực hiện chức năng nhiệm vụ tại địa phương cấp huyện/Thị xã/ Thành Phố

Cấp user đăng nhập hệ thống Tối đa 02 User/01 đơn vị Bảo hành trọn gói 01 năm
Dành cho UBND các Xã/ Phường/ Thị trấn – các đơn vị Ngành – Tổ chức cấp huyện:
 • Thanh tra huyện
 • Phòng Nội vụ huyện
 • Phòng Tư pháp huyện
 • Phòng NN& PTNT
 • Phòng Hạ tầng kinh tế
 • Phòng LĐ TB&XH
 • Phòng Văn Hóa Thông tin
 • Phòng GD & ĐT
 • Trung Tâm y tế huyện
 • Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ban Quản lý dự án
 • TT VH – TT
 • Đài truyền thanh huyện
 • Ban quản lý chợ huyện
 • TT Dịch vụ, Nông nghiệp
 • Phòng Y tế huyện
 • Phòng Dân tộc huyện
 • Ban chỉ huy quân sự huyện
 • Công An huyện
 • Chi cục thuế huyện
 • Tòa án nhân dân huyện
 • Chi cục Thi hành án huyện
 • Kho bạc nhà nước huyện
 • Bảo hiểm Xã Hội
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện
Mua Ngay

Gói HTKC5

10.000.000

Áp dụng cho các đơn vị tham gia hệ thống thực hiện chức năng giám sát tại địa phương cấp huyện/Thị xã/ Thành phố

Khối dân vận – Đoàn thể

 • UBMTTQ huyện
 • Hội Liên hiệp phụ nữ
 • Huyện đoàn
 • Hội Cựu chiến binh
 • Hội Nông dân
 • Hội Chữ thập đỏ
 • Hội Khuyến học
 • Hội Người cao tuổi
 • Hội Người mù
Mua Ngay