Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề (Được Kí Hiệu – HTKC)

A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý giao thực hiện đánh giá nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề là hệ thống căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, đơn vị chủ quản thực hiện giao nhiệm vụ và đảm bảo các đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề định kỳ.

Phần mềm đáp ứng được nghiệp vụ theo những Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh, Huyện về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề.

B. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

– Hệ thống tạo điều kiện cho các đơn vị cơ quan chủ quản ban hành các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề.

– Hệ thống tạo điều kiện cơ quan chủ quản và đơn vị cơ sở giao và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề.

– Hệ thống tạo điều kiện cho các cơ quan chủ quản và đơn vị cơ sở báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành của nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề.

– Hỗ trợ kết xuất mẫu biểu tiêu chí đánh giá và kết quả thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

1. Chức năng của đơn vị cơ quan chủ quản

  • Quản lý danh mục nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội, kế hoạch chuyên đề và các tiêu chí đánh giá.
  • Thực hiện, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, chuyên đề đánh giá cho các đơn vị.
  • Theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành kết quả của các đơn vị.
  • Theo dõi và trích xuất cũng như tổng hợp báo cáo dữ liệu tiêu chí đánh giá, kết quả thực hiện chỉ tiêu.

2. Chức năng của đơn vị cơ sở

  • Theo dõi tiêu chí đánh giá, mức độ hoàn thành của từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, chuyên đề được giao.
  • Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, chuyên đề được giao và báo cáo lên đơn vị cơ quan tài chính cấp trên.
  • Tổng hợp, trích xuất báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

C. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

– Hệ thống ứng dụng công nghệ HTML5 (điện toán đám mây).

– Có thể truy xuất dữ liệu hay báo cáo tại bất cứ đâu khi có kết nối Internet.

– Hệ thống có thể chạy trên nhiều thiết bị, người dùng có thể truy cập bằng những thiết bị như máy tính xách tay, máy tính bàn hoặc máy tính bảng.

– Trang bị linh hoạt dựa trên nền tảng điện toán đám mây theo nhu cầu của khách hàng: Khách hàng tự tổ chức đám mây riêng, sử dụng đám mây của DTSoft hay thuê phần mềm trên đám mây của DTSoft

– Trung tâm dữ liệu DTSoft (Server) đặt tại FTP (DATA CENTER) đạt chuẩn của Data Center Tier3.

D. VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG

– Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập thông tin đơn giản, tra cứu thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao.

– Sử dụng tiện lợi cho các cơ quan quản lý tài chính. Sử dụng trong môi trường nhiều người dùng. Người sử dụng có thể làm việc với phần mềm tại cơ quan, đi công tác hay bất cứ đâu có Internet.

– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Dịch vụ bao gồm kiểm tra dữ liệu đảm bảo kết xuất ra kết quả, khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, dịch vụ nâng cấp phần mềm miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.